Modele robotów Wiper

IKE
Wiper K Light
Obszar koszenia 800 m²
Stref koszenia 4
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
01.30
IKE
Wiper K Medium
Obszar koszenia 1200 m²
Stref koszenia 4
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
03.00
IKE
Wiper K Premium
Obszar koszenia 1800 m²
Stref koszenia 4
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
04.00
IKE
Wiper K S Mediium
Obszar koszenia 1800 m²
Stref koszenia 8
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
02.45
IKE
Wiper K S Premium
Obszar koszenia 3200 m²
Stref koszenia 8
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
03.45
IKE
Wiper K S Extra Premium
Obszar koszenia 3200 m²
Stref koszenia 8
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
03.45
IKE
Wiper KXL
Obszar koszenia 6000 m²
Stref koszenia 8
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
04.00
C80
Wiper XH2
Obszar koszenia 200 m²
Stref koszenia 1
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
02.00
C80
Wiper XH4
Obszar koszenia 400 m²
Stref koszenia 1
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
03.00
IKE
Wiper I70S
Obszar koszenia 700 m²
Stref koszenia 4
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
02.30
IKE
Wiper I100S
Obszar koszenia 1000 m²
Stref koszenia 4
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
02.00
IKE
Wiper I130S
Obszar koszenia 1300 m²
Stref koszenia 8
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
4.0
C80
Wiper C80
Obszar koszenia 800 m²
Stref koszenia 4
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
01.00
C120
Wiper C120
Obszar koszenia 1200 m²
Stref koszenia 8
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
02.30
C180S
Wiper C180S
Obszar koszenia 1800 m²
Stref koszenia 8
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
02.30
C80
Wiper F28
Obszar koszenia 2600 m²
Stref koszenia 8
Czas koszenia
na jednym ładowaniu god.
03.30
 
733 836 453